Yirmiuc / pardus-xfce-icon-theme

Pardus Xfce Icon Theme.