Yirmiuc / gnome-shell-extension-date-menu-formatter

Date menu formatter for GNOME.Versions in other Pardus versions
Pardus Package Version
yirmibir gnome-shell-extension-date-menu-formatter 7