Yirmibir / cargo

Rust package managerVersions in other Pardus versions
Pardus Package Version
ondokuz cargo 0.43.1-3~deb10u1
yirmiuc cargo 0.66.0+ds1-1