News for package data-xml-clojure

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 3.0 (quilt)
Source: data-xml-clojure
Binary: libdata-xml-clojure
Architecture: all
Version: 0.0.8-1
Maintainer: Debian Clojure Maintainers <pkg-clojure-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Uploaders:  Eugenio Cano-Manuel Mendoza <eugeniocanom@gmail.com>
Homepage: https://github.com/clojure/data.xml
Standards-Version: 3.9.8
Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/cgit/pkg-clojure/data-xml-clojure.git
Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/pkg-clojure/data-xml-clojure.git
Build-Depends: javahelper (>= 0.43), maven-repo-helper (>= 1.7), libtext-markdown-perl | markdown, debhelper (>= 10), default-jdk, clojure (>= 1.8)
Package-List:
 libdata-xml-clojure deb java optional arch=all
Checksums-Sha1:
 b45a5b1a81162fce6b24973ad87b3c314ef28812 14932 data-xml-clojure_0.0.8.orig.tar.xz
 f1e4f8c68bc2d1520ad5394ee0d00fd4964134f8 6856 data-xml-clojure_0.0.8-1.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 a01fc14cdd385c40d82c9706ce1a54726851c2070a81cc1e6116943c10b708e4 14932 data-xml-clojure_0.0.8.orig.tar.xz
 a5a3f4b11d12cd402f3b7632663934fb2a6b9bcfd3da64b767a7f1633ee2a941 6856 data-xml-clojure_0.0.8-1.debian.tar.xz
Files:
 0fb39bff15e56e7b4e7175b60215907f 14932 data-xml-clojure_0.0.8.orig.tar.xz
 049625bb14fb0a6793a43e94cb36cc22 6856 data-xml-clojure_0.0.8-1.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCAAdFiEEuM5N4hCA3PkD4WxA9RPEGeS50KwFAlhdAIwACgkQ9RPEGeS5
0KzZcA/7BbABj9AQSXezMN3NFZyaujEHqASnZavbZgZFUleKfFwg+n9z5jJQt6tr
LUUL0wSxzfAZjnEtuKjwtQ3QWG613fg/hDNsFx0cT4LzKIPaTeZBdeQrrUER5Xgz
zFN5KL2UbMm367LxnRCakYh0KykI8NHvWKjIUaAh1JopkcAi2CX1Mg4d8QFElQQH
x2pEdnF31kAHnz01ebw6yMNqQ3NJuVzmzYAXt0WuWM51jCnhm4pzFkAP/j22gDdh
Tj8PHndPjQs9zqFCTWZGYUWBj9bSkEeCmS3JS19D7VFfDFJd3Kri4Cis48phW1le
ksTLA6psnvEeXEe+v4l2/uMcOWb1Sk39pWWCiUcrIdJ+q0xX+igdH6xM+JMLkaT8
q7WykJvrkmKZiPzAjhjEWboryxGkKxaz6A+A+mRjZUEUytBuoZTpC9viJF3/ys3+
1Jbf2tlqYWZ927ciH/UUUzuiREI49cz9qbB+4EXy5BvDpEPAO5HVfPN+sjCf+baI
Hf+I9MU0FQr/BnxT7WL6sOpTh+3oqi5aKtogXudsbry+W3OJX/UACNWis1Gwtdyy
ES/ODl94W4hZWil3Dn7XLsV/q97p5HXNSjqFGiF7PSE6Z9VLbDzGGIiPb+gXb9Ov
Pqq1mCh7MtokCZyfpwIhCLnWQEOXjpCDsOsN4ISWPjC/h4oAHyg=
=HGpG
-----END PGP SIGNATURE-----

<span id="changes">Changes:</span>
data-xml-clojure (0.0.8-1) unstable; urgency=medium

  * Team upload.
  * New upstream release
  * Build depend on clojure (>= 1.8)
  * Standards-Version updated to 3.9.8
  * Switch to debhelper level 10
  * Use secure Vcs-* URLs

 -- Emmanuel Bourg <ebourg@apache.org>  Fri, 23 Dec 2016 11:45:55 +0100